7 gode råd til at få flere læsere på din blog

evasolo9Først vil jeg lige dele min glæde med jer! JEG VANDT EVA SOLO konkurrencen!! Tak for den mentale hepning - er sikker på, at den havde en virkning! Så, nu står den altså på nye gryder og pander til mig, hvilket er yderst tiltrængt(siger pigen der har levet uden en pande i tre måneder fordi hun brændte den gamle på). Nu står jeg bare med et svært valg, som I måske kan hjælpe mig med. Gryder og pander fra "Gravity serien" eller "White Line" serien, som jeg dog er lidt bange for, ikke holder sig hvid efter et møde med mit gaskomfur? 'First world problems, I know"... Er der nogle af jer, der har Gravity serien fra Eva Solo, og kan anbefale den?

Nåm, det var jo egentlig ikke det indlægget skulle handle om. Jeg havde jo et ret populært indlæg for et par uger siden, og det affødte en del spørgsmål, men mest: "Hvordan får jeg flere læsere på min blog?". Først og fremmest tror jeg det afhænger af en lang række faktorer, som jeg ikke engang helt kan gennemskue(Jeg mener, der er større og langt bedre bloggere end jeg). Jeg tror dog i mange tilfælle det handler om at gå professionelt til værks. Simpelthen gribe det an som en virksomhed, hvor du laver en strategi, business model og hele pivtøjet. Det hjælper dig simpelthen til at holde fokus. Til at motivere til denne process, har jeg prøvet at komme med nogle råd. Det er ikke "The Magic Secret Sauce" som sikrer jer kæmpe boom i læsertal, men det kan forhåbentlig give nye idéer som med tiden kan udvikle sig til en masse læsere. Iøvrigt må læserne meget gerne komme på banen her! Hvad bliver du selv grebet af på en blog?

1. Team op med andre bloggere Tip 1 er faktisk ikke et råd jeg har været så god til at efterleve selv(selvom jeg gerne ville), men jeg ved hvor effektivt det kan være! Team op med andre bloggere, og aftal: Gæste indlæg, tag outfit billeder(hvor I krediterer hinanden), interview, garderobe kig, anbefalinger osv. Jeg har selv en tendens til at klikke ind på sådanne indlæg fordi de er lidt hyggelige!

2. Sørg for at være tilknyttet andre sociale medier. Start med dit eget netværk, eksempelvis på Facebook. Jeg husker selv hvordan jeg de første år var pinlig over min blog, og mine facebook 'connections' skulle ihvertfald ikke vide, jeg havde en blog. Det var jo lidt pinligt! Smid hæmningerne, alle har en blog i dag, og dine gode venner vil sikkert hjælpe dig med at sprede budskabet. Ellers er de nogle røvhuller ;) Sociale medier jeg holder af, at bruge: Instagram, Snapchat(simone-moelle), Facebook, Pinterest - Husk at opdatere på de sociale medier, når du har et nyt indlæg klar til dine læsere! Tænk i termen "teaser" - pir dine læseres nysgerrighed(uden at skuffe dem) for hvad dit indlæg har at byde på. 

3. Har du et godt indlæg på din blog?  Så del det igen! Du skal ikke spamme selvfølgelig, men der kan være stor værdi i, både for dig selv og dine læsere, at få delt en god artikel igen - Enten som en repost eller opslag på Facebook. Fx. Jeg lavede for et år siden lækker blomkålspizza, som jeg delte på min Facebook side igår. Et par timer efter fik jeg en notits på insta fra en læser, der nu havde lavet pizzaen. Det giver måske ikke så mange "nye" læsere, men du kan måske aktiverer nogle flere læsere på den måde,hvilket giver sig til udtryk i dine statistikker. Og så er det jo win win for alle parter.

evasolo104. Vær genkendelig Måske vigtigst af alt... Sørg for at der er en fælles stil på alle medierne, så folk kan "Kende dig". Stil også dig selv spørgsmålet: "Hvorfor skal folk besøge din blog fremfor alle de andre?" -  Har du et tema, som gør dig interessant for læseren? Hvad end det er billedstil, skrivestil, vinkel eller noget helt tredje - gør det signifikant! I den forbindelse kan det også betale sig at holde stilen på både insta og facebook. Så ved folk, hvad de kan forvente af dig og din blog!

5. Skab værdi for dine læsere Et lidt abstrakt ord det der "værdi", for alt er jo relativt. Men tænk over, hvordan du kan skabe noget brugbart indhold, der gør det interessant for dine læsere at bruge 2-5 minutter  af deres dyrebare tid på at klikke sig ind på din blog. Der er sygt mange blogs om budet, så at tænke i disse baner er guld værd.

6. Få lige styr på den titel Faktisk kommer omkring 20-30% af al min trafik fra Google. Og det tal kunne sikkert være endnu højere, hvis jeg selv var 100% skarp på dette tip. Folk søger tit efter noget på google fx. "sommermode 2015", og så kan det være at du har lavet verdens bedste indlæg om netop dette, men har du en sangtitel som din indlægstitel, så er der ringe chance for at netop dit indlæg dukker frem på de første søgesider. Tænkt over det - hvordan skaber du de bedste forudsætninger for, at nye, potentielle læsere finder dig på google!

7. Hold dig opdateret Jeg synes virkelig at det går stærkt i blogland, og nogle gange kan det være svært at holde motivationen. Men hold da opdateret på mediet, hvilket øger inspirationen. Her er jeg stærkt begejstret for Independant Fashion Bloggers, som er et nyheds site for bloggere fyldt med gode tips!

Har det givet lidt inspiration? Jeg håber ihvertfald at I ikke føler at jeg har spildt jeres dyrebare minutter :) Slutteligt vil jeg sige, at det virkelig også kræver tid, og benhårdt arbejde hver dag. Se det som et (lang henad vejen ubetalt og tidskrævende)job, og gå professionelt til værks. Så skal det nok gå godt. Og så lad være med at få ondt i maven over over læsertal og dets lige! At starte en blog er sejt i sig selv, så klap først og fremmest dig selv over, at være kommet igang med at blogge!  Vil du vide hvordan du starter en professionel blog? SÅ LÆS HER

Skriv endelig hvis der er flere temaer, I synes jeg skal tage op, eller vil have uddybet

evasolo8 ENGLISH: 3 TIPS ON HOW TO GET MORE FOLLOWERS ON YOUR BLOG

First, I WON EVA SOLO competition !! Thanks for the mental cheering - I'm sure that it had an effect! So, now I can get new pots and pans, which is much needed.

Well, that was not really the topic since this post should be about "How do I get more readers to my blog?" - I question I got last time I made a post about "How to start a professional blog". First of all, I think it's a difficult question to answer, because it depends on many factors. Sometimes I think it's about luck, but also about having a professional approach. Simply by making a strategy, business model and all - It helps you to stay focused. Becides that I've tried to come up with some advice. It is not "The Magic Secret Sauce" which ensures you enormous boom in follower, but it can hopefully give new ideas which can eventually develop into a lot of readers.

1. Team up with other bloggers Tip 1 is not actually a piece of advice I have been so good to live by myself, but I know how effective it can be! Team up with other bloggers and do: Guest posts, take outfit pictures (And credit each other), interviews, wardrobe look, recommendations and so on. I have a tendency to click on such posts because I love to learn the person behind the blog.

2. Make sure to be on other social media channels. Start with your own network, for example on Facebook. Social media I like to use: Instagram, Snap Chat (simone-moelle), Facebook, Pinterest - Remember to update on the social media channels when you have a new post to your readers! Think of the term "teaser" - awaken your readers' curiosity (without disappoint them) for what your post has to offer.

3. Do you have a good post on your blog? Then share it again! Do not spam of course, but there may be great value to both yourself and your readers to share a good article again, either as a repost or postings on Facebook. E.g. I made a year ago a delicious cauliflower pizza, which I shared on my Facebook page yesterday. A few hours later I got a notice on insta from a reader who now had made the pizza because of that. It may not produce as many "new" readers, but you may engage some more readers that way, which is expressed in your statistics. And in the end it's a win win for all parties.

evasolo29

4. Be recognizable Make sure there is a common style on all your social media channels, so people will"Know you" whenever you have something new. Also ask the question: Why should people visit your blog more than all the others? Do you have a theme which makes you interesting for the reader? Whatever it is visual style, writing style, theme or something else - make it significant! In this context, it also pays of to keep the style on both insta and facebook. So people know what they can expect from you and your blog!

5. Stay updated I really think that everything evolves so fast in this blog industry, and sometimes it can be hard to stay motivated. But keeping you updated about the media, increases the inspiration. Here I am highly enthusiastic about Independant Fashion Bloggers, a news site for bloggers filled with great tips!

6. Look at your titels! No one will find you on google if you have a poor post title.

7. Create value A fluffy thing this "value" term. But think about it: "How can you create value for your readers?" Why should they spend 2-5 minutes of their precious time on reading your post? Often I think it is about giving good inspiration, a nice info or a good tip!

Hav this post given some inspiration? I hope so! Finally, I would say that it really takes time and hard work every day. See it as a (mostly unpaid and time consuming) job, and a fun hobby. That will take you far. And do not get stomach ache of the amount of followers you have! Starting a blog is cool and I am sure it will take you far no matter what happens so be proud of yourself! Want to know how to start a professional blog? THEN READ HERE

Do not hesitate to write if you have questions you think I should write about.